Staten som aktiv deltaker i norsk økonomi skal med andre ord danne grunnlaget for en ny og forbedret fordelingspolitikk.

Aps leder mener et radikalisert parti er nødvendig for at folk skal få et troverdig og gjenkjennelig sosialdemokrati.

Det fremgår av boken «Vår sårbare verden» som han presenterte på en pressekonferanse i går.

— Jeg tar til orde for en ny og mer ansvarlig økonomisk politikk for å gjenskape velferdsstaten slik vi husker den fra 1950-, 60- og 70-årene der det ikke var mulig å opptre skruppelløst på den politiske arena, skriver Jagland.

Angriper Folketrygdfondet

Han mener også at venstresiden «må rydde opp i sitt forhold til marked og markedsliberalisme» hvis kampen for sosial rettferdighet skal føres med kraft og føre til resultater. Jagland mener at «Ap-folk, som er vant til at noen styrer, blir preget av mismot og oppgitthet over at bedrifter og banker selges ut bit for bit uten at noen griper inn.»

— Hvordan kan dette skje i verdens rikeste land? Det var ikke lett for folk å forstå at Kreditkassen ble solgt til Merita-Nordbanken. Folk ville ha forstått det bedre hvis staten hadde brukt sin enestående formue til å kjøpe seg inn i Merita-Nordbanken, hevder Jagland.

Han angriper også Folketrygdfondet for at Elkem ble kjøpt opp av et amerikanske selskap ved hjelp av fondets stemmer.

«Til å begynne med var Folketrygdfondet også passivt aksepterende i spørsmålet om salg av Storebrand.»

I tillegg kommer privatiseringen av Statoil og Telenor.

Ny fart i distriktene

— Det er ikke lett for folk å henge med, skriver han.

Jagland stiller spørsmål ved om politikerne i for stor grad har akseptert at dette er en uunngåelig prosess.

— Kan vi likevel styre hvis vi vil - særlig når man vet hvilken formue staten sitter med? spør han.

Svaret gir han selv. Han sier nei til å avvikle det statlige eierskapet og tar til orde for et samarbeid mellom privat og statlig kapital for å «reindustrialisere Norge, for å få ny fart i distriktene og for å integrere alle de utstøtte gruppene i arbeidslivet.»

Jagland mener det er slike politiske grep som må til for at velgerne igjen skal kunne få tillit til Arbeiderpartiet, og han har støtte fra tunge aktører i maktspillet om Ap når han i realiteten sier at han selv er den som best er egnet til å gjennomføre dette.

VIL RADIKALISERE AP: Aps leder Torbjørn Jagland mener et radikalisert Arbeiderparti er nødvendig for at folk skal få et troverdig og gjenkjennelig sosialdemokrati.
FOTO: ERLEND AAS, Scanpix