– Norge kan ikke være bekjent av at utenlandske kvinner lures inn i prostitusjon og smugles inn landet for å tjene penger for globale kriminelle nettverk, sier Elisabeth Sjo Jespersen, leder i Stavanger Høyre.

Hun står bak forslag til vedtak på helgens Høyre-landsmøte hvor det heter at «en bør vurdere å gjennomføre en strengere utvisningspolitikk for dem som er sendt til Norge gjennom menneskehandel, og oppholdstillatelse for kvinner som angir bakmennene.»

Resolusjonsforslaget er fremmet av fylkeslagene i Rogaland og Hordaland Høyre.

Omstridt – Jeg skjønner at dette er kontroversielt, men vi kan ikke be jentene tyste på sine bakmenn uten at de får noe igjen. Vi må gi dem oppholdstillatelse, tilbud om yrkesrettet opplæring og muligens ny identitet, sier Sjo Jespersen til NTB.

Hun er personlig tilhenger av å kriminalisere horekunder, slik KrF og Oslo-politiet har tatt til orde for. Men så langt vil ikke fylkeslagene gå i forslaget til landsmøtevedtak.

– Jeg tror det blir flertall for kriminalisering en gang i fremtiden. Det er ikke nok med holdningskampanjer for å bekjempe organiserte, aggressive menneskesmuglere, sier Sjo Jespersen.