Likestillingssenteret er kritisk til en lovendring som gjør det mulig å utvise russiske kvinner som er mistenkt for å selge sex.

Senteret har med stigende uro registrert hvordan horetrafikken til Finnmark blir håndtert. I et brev til justisministeren foreslår senteret at investeringsmidlene for Nordvest-Russland, som SND forvalter, må kunne brukes til å gi prostituerte en nynæring, skriver Aftenposten.

Hver helg kommer flere busser med russiske kvinner til Finnmark. Mange av disse kvinnene selger sex, de fleste for å forsørge familien hjemme.

NTB