I går fortalte BT at foreldrene til den drepte politimannen Bjarte Berthelsen fra Askøy ikke får bistandsadvokat når ankesaken begynner tirsdag. Det til tross for at foreldrene ble tilkjent bistandsadvokat da saken ble behandlet i Oslo tingrett.

Det er drapsmannen som har anket dommen fra tingretten, der han ble dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap.

— Nå sitter vi her og vet ikke hva som skjer. Det er tungt å måtte lese først i avisene om hva som skjer i saken som handler om vår egen sønn, sa faren Eskild Berthelsen i gårsdagens avis.

Refser domstolene

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Knut Storberget synes det er galt at foreldrene ikke får bistandsadvokat.

Det er straffeprosessloven § 107a som åpner for at domstolene kan oppnevne bistandsadvokat for fornærmede etter en skjønnsvurdering.

— Jeg mener domstolenes praksis er alt for streng i forhold til intensjonen. Og har man fått bistandsadvokat i tingretten og saken går videre, bør man fortsette å få bistandsadvokat, sier han.

Han forklarer at en bistandsadvokat ikke bare skal arbeide for at de pårørende får en skikkelig erstatning, men at bistandsadvokaten også skal forklare de pårørende hva som skjer i retten.

— Han skal gi informasjon om vanskelige juridiske spørsmål, slik som beviskrav og skyldspørsmål.

- Småpenger

Storberget tror større bruk av bistandsadvokat vil være en bedre måte å ta de pårørende alvorlig på enn å øke straffene.

— Hvis de pårørende føler at faktum i saken kommer frem og de forstår prosessen, vil det være viktigere enn strengere straffer, sier han.

Dette bygger stortingspolitikeren og advokaten på samtaler han har hatt med flere pårørende.

Han mener det ikke vil være dyrt å gi bistandsadvokat i alle drapssaker.

— Det skjer under 50 drap i Norge hvert år. Det er bare småpenger som går til bistandsadvokatene, sier han.

Arbeiderpartiet har ingen konkrete planer om å lovfeste retten til bistandsadvokat for pårørende i drapssaker.

— Dette tror jeg er noe som vil skje hvis ikke domstolene blir flinkere til å bruke den skjønnsmessige adgangen de har, sier han.