— I alle fall er dette et tema som blir seriøst drøftet i forbindelse med programarbeidet vårt, sier stortingsrepresentant Audun Lysbakken.

Han burde vite det. Lysbakken er leder for SVs programkomité.

Tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes tror finansministeren vil svare nei dersom samferdselsminister Liv Signe Navarsete ber om oljemilliarder ut over de ordinære budsjettrammene. Hernes mener Finansdepartementet henger fast i gamle dogmer om at alt forbruk av penger skaper press i økonomien, og at denne holdninger også preger den som til enhver tid er finansminister. Hvordan tror du det vil oppleves av finansminister Kristin Halvorsen?

— Det kan jeg ikke si så mye om, men det er klart at vi må drøfte dette nøye med Kristin Halvorsen. Sammen må vi finne ut hvor mye av dette som lar seg gjennomføre.

Les også: Tror ikke Navarsete får bruke oljepenger

Høyfartstog viktigst

— Hvordan stiller SV seg til utspillet fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete om å hente penger fra oljefondet til å betale utenlandske entreprenører og arbeidere for å bygge norske veier og jernbaner?

— Vi har fått mange innspill på akkurat de samme tingene. Og Navarsetes utspill fortjener å bli drøftet. Diskusjonen vil handle om hvordan vi skal omplassere deler av formuen vår. I SV er vi særlig opptatt av å bygge ut høyfartstog. Det er først og fremst for dette formålet vi er opptatt av finne måter å bruke penger på utenom de ordinære budsjettene.

Problem for jernbanen

Flerårige budsjetter for enkeltprosjekter er en del av det som drøftes i SVs programkomité. Prosjektfinansiering, der hele kostnadsbeløpet bevilges for å sikre maksimal fremdrift, er et omstridt tema. Men Lysbakken peker på paradokset som ligger i at veiprosjekter med høy bompengeandel i praksis har prosjektfinansiering, mens tilsvarende finansiering ikke er mulig for jernbane.

På grunn av ferie og opphold i USA har det ikke lykkes BT å få kommentar fra SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen til denne saken.

Bør Norge bruke oljemilliarder på vei og bane? Si din mening.

BERGENS TIDENDE