Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for å finansiere Marinejegerkommandoens (MJK) nasjonale beredskap med 8,5 millioner kroner i 2014 i forhold til 2013-budsjettet. Bevilgningsøkningen skal sikre at MJKs nasjonale beredskap ikke rammer annen operativ virksomhet i Sjøforsvaret, eller annen prioritert virksomhet i sektoren.

— Regjeringen ønsker å styrke den operative aktiviteten i Forsvaret. Vi foreslår derfor at forsvarsbudsjettet økes slik at vi sikrer permanent finansiering av et viktig nasjonalt beredskapstiltak. Det er viktig å kunne gi forsvarssektoren stabile rammeforutsetninger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Marinejegerkommandoen ble satt på nasjonal beredskap 1. august 2013 for å kunne bistå politiet i løsningen av kontraterror-oppgaver.