OLAV GARVIK

SV har som eneste parti foreslått å utsette balansekravet med ett år — til utgangen av 2006. Samtidig ønsker partiet å styrke sykehussektoren med en milliard kroner ekstra. Det fremgår av partiets alternative budsjettforslag.

— Det er rett og slett et narrespill å gi mer penger til sykehusene, hvis balansekravet blir stående. Jeg ser for meg at Helse Vest i så fall vil få store økonomiske problemer. I Hordaland er det sterke krefter som vil legge ned sykehusene både i Odda og på Stord. Dette skaper utrygghet både for de ansatte og for lokalbefolkningen, sier Lysbakken til Bergens Tidende.

Skuffet over Ap

— Er ett års utsettelse med balansekravet noen garanti for at de små sykehusene overlever?

— Nei, men de trenger å få ytterligere litt pusterom. Det hadde jeg regnet med at også Arbeiderpartiet og Frp ville innse. Jeg er spesielt forundret over at ikke Ap støtter oss. Begge partiene har gått inn for å øke bevilgningene til sykehusene, men det henger ikke i hop når de med den ene hånden holder strengt på det vedtatte balansekravet og likevel vil gi noen hundre millioner mer, sier Lysbakken som er en av SVs representanter i Stortingets finanskomité.

Helse Vest taperen

— Er det realistisk å oppnå balanse i driften i overskuelig fremtid?

— Det er ikke godt å si, men faren for at de små sykehusene blir lagt ned øker i hvert fall hvis balansekravet står fast.

— Vi går baklengs inn i fremtiden hvis vi som en rik nasjon skal bygge ned istedenfor å bygge ut innbyggernes helsetilbud, sier Lysbakken videre.

Han sier også at vestlandspolitikerne på Stortinget nå bør samle kreftene for at Helse Vest skal få større overføringer, for i dag er det en åpenbar skjevfordeling mellom helseforetakene. Helse Vest får atskillig mindre enn folketall og pasienttallet tilsier.