I går skrev BT at bergenselevene får betydelig bedre standpunktkarakterer enn de klarer å oppnå på eksamen. Stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug (Frp) vil foreslå for Stortinget at retting av prøver og karaktersetting gjøres anonymt for elever i grunnskolen.

Skal forsøkes i Rogaland

— Jeg hadde selv en naturfaglærer som rettet prøver anonymt. Vi satte utrolig stor pris på at han gjorde det. Når vi fikk dårlige karakterer kunne vi bare skylde på oss selv, og læreren var trygg på at han bare vurderte den faglige prestasjonen, sier Hanekamhaug.

I Rogaland har flertallet i fylkeskommunen, bestående av Frp, Høyre og KrF, allerede vedtatt en prøveordning med anonym retting av prøver. Etter planen skal ordningen starte på videregående skoler fra høsten 2011.

Leder i Utdanningsforbundet i Hordaland, John G. Torsvik, er uenig med Hanekamhaug og Frp.

  • Vi er ikke begeistret for det, fordi vi mener det uttrykker en mistillit til lærerne. Vi tror at lærerne er opptatt av å gi rettferdige karakterer, og tror mer på å utvikle kompetansen på karaktersetting, sier Torsvik.
  • Målet må være å få størst mulig samsvar mellom standpunkt- og eksamenskarakterer, sier Torsvik.

Han mener det må utvikles vurderingsfellesskap, hvor et faglig fellesskap diskuterer i forkant og underveis når karakterene skal settes.

— Det er viktig at den enkelte lærer ikke blir sittende alene, sier Torsvik.

Han mener også at Utdanningsdirektoratet må lage mer detaljerte retningslinjer for vurdering.

Ingen planer i Bergen

Heller ikke Norsk Skolelederforbund har særlig tro på anonym karaktersetting.

  • Jeg er ikke sikker på om det er riktig måte å gjøre det på. En bedre måte er at elevene ikke vurderes av én person alene. At lærere ikke alltid vurderer egne elevers prestasjoner kan også være en måte å heve kompetansen på, og vil sannsynligvis hjelpe lærere i en krevende situasjon, sier leder Solveig Hvidsten Dahl.

I Bergen har skolebyråd Filip Rygg (KrF) ingen planer om å innføre anonym karaktersetting i Bergen.

  • Vi må ikke gjøre dette til et større problem enn det er. Jeg opplever det ikke som et stort problem at det er forskjell mellom standpunkt- og eksamenskarakterer, sier Rygg.

Han peker på at kommunen har flere tiltak for å gjøre lærerne bedre i stand til å vurdere elever. Blant annet har de hatt en seksdagers kursrekke det siste året, hvor alle bergensskoler har deltatt. Rygg har mer tro på mer utfyllende vurderinger og underveisvurderinger.

- Kan leve med forskjeller

  • Vi kan leve med at det er forskjeller på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, men der forskjellene er for store, må vi gå inn og se på det. Det gjør vi også gjennom fagoppfølgingen hvert år, sier Rygg.

Bystyrerepresentant Simen Willgohs (SV) mener Rygg bør gå enda lenger og prøve ut andre vurderingsformer.

  • Det er ikke karakterene som er avgjørende. Det avgjørende er at vurderingen er god, sier Willgohs. Han har heller ikke sansen for anonym karaktersetting.

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, mener lærere gir for gode karakterer fordi de frykter at elevene skal klage på karakterene.

  • Hvis elever klager på standpunkt, medfører det stort merarbeid og ubehag for skole og faglærer. Elever får i stor grad medhold i klager, sier Paulsen.

Bør lærerne få gi karakterer anonymt? Si din mening i kommentarfeltet under!