Tusenvis av foreldre landet rundt fortviler over at de ikke får barnehageplass til barna sine. Samtidig kaster nå Kumar seg inn i debatten, og krever at minoritetsbarn får større rett til barnehageplass enn andre barn.

— Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at de barna som har aller mest bruk for å gå i barnehage, er de barna som ikke får nyte godt av et barnehagetilbud, sier Kumar til Dagsavisen.

Hun viser til dokumentasjon om at tidlig integrering og språkopplæring er avgjørende for hvordan innvandrerbarn vil klare seg på skolen og ellers i samfunnet senere i livet. OECDs gjennomgang av det norske systemet tyder på at Norge ikke klarer denne oppgaven særlig bra.

— Hvis vi skal få gjort noe med dette, er det helt nødvendig med en forskjellsbehandling mellom etnisk norske barn og minoritetsbarn, sier Kumar.

Kumar foreslår at fire- og femåringer med minoritetsbakgrunn skal ha prioritet ved barnehageopptak. Fortrinnsrett til barnehageplass skal gjelde de fem første årene etter at familien har bosatt seg i Norge første gang, og barnehagetilbud til minoritetsbarn skal være gratis når foreldrene har liten eller ingen inntekt, mener hun.

— Dette handler om å ta ansvar i forhold til samfunnet, og se på det som en langsiktig investering, sier Kumar.