Regjeringen tar sikte på å foreslå den nye ordningen for Stortinget, og at den skal gjelde fra 2010.

— Ordningen skal avgrenses til å gjelde idrettslag som mottar spillemidler og vil bli bevilget over Kulturdepartementet sitt budsjett, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.