Sørensen og Brende mener Gore bør få prisen for sin innsats for å sette klimatrusselen på den politiske dagsorden i verden.

– Nobelkomiteen har tidligere vært flink til å adressere nye trusler med sine tildelinger. Klimatrusselen er én av de største og mest alvorlige truslene menneskeheten står overfor, sier Brende til Aftenposten.

– Dette er helt åpenbart noe av det viktigste konfliktforebyggende arbeid som gjøres. Klimaendringer kan føre til enorme flyktningstrømmer av dimensjoner verden aldri har sett før. Å kjempe mot klimaendringer er et uhyre viktig globalt fredsarbeid, legger Sørensen til.

Gore har det siste året turnert verden rundt med filmen «En ubehagelig sannhet» – og satt klimaproblemet på dagsorden for svært mange mennesker. I mer enn tjue år har han jobbet med miljøsaker.

– Al Gore har skapt et press i USA som igjen har ført til at president Bush nå for første gang sier klimaendringene er et problem, sier Brende.

Sørensen og Brende har også nominert Sheila Watt-Cloutier til Nobels fredspris 2007. Watt-Cloutier er canadisk inuitt og har de siste årene gjort en omfattende innsats for å fokusere på den raske oppvarmingen som skjer i Arktis.

– Gore spilte en nøkkelrolle i Kyoto og Sheila Watt-Cloutier har åpnet verdens øyne for det som skjer i Arktis. Hun har kommunisert dramatikken og gitt den et ansikt, sier Sørensen.

PHIL McCARTEN