I en innstilling ber Stortingets presidentskap regjeringen om å endre reglene for reisene stortingsrepresentantene foretar mellom hjemstedet sitt og Stortinget.

Endringen vil føre til at alle reiser skal anses som yrkesreiser, også i de tilfellene representantene ikke er på jobb, men er hjemme for å besøke familien.

Rundt 1200 av de rundt 10.000 reisene representantene drar på årlig, er private reiser.

— Forslaget innebærer at stortingsrepresentanter må betale mindre i skatt enn arbeidstakere flest. Det mener jeg er urettferdig, sier rådgiver Øivind Elvestad i rådgivningsselskapet Infotjenester til Aftenposten.no.

Får mer i kjøregodtgjørelser

Årsaken til skattefordelen er at dagens skatteregler skiller mellom yrkesreiser og private reiser.

I motsetning til på private reiser, kan arbeidsgiver på yrkesreiser dekke kost, losji og reise uten at arbeidtaker trenger å skatte av det. Stortingsrepresentantene vil derfor spare mye i skatt med det nye regelverket.

I tillegg er satsen for kjøregodtgjørelser høyere på yrkesreiser. Dersom stortingsrepresentantene kjører sin egen bil, kan de derfor få dekket 4,05 kroner kilometeren skattefritt, mot 1,50 kroner som dekkes på private reiser. Representantene vil dermed kunne kjøre lengre strekninger før de må skatte av det.

Kan ikke ha egne regler

Elvestad tror Stortinget foreslår endringene for at representantene og administrasjonen på Stortinget skal slippe å tenke gjennom hva som er hjemreiser og hva som er yrkesreiser.

— I noen tilfeller kan dette være vanskelig å vurdere, dersom reisen inneholder både familiebesøk og jobb. Jeg mener likevel at man ikke kan lage spesielle regler for representantene på Stortinget. Dersom de selv skal slippe å tenke på dette, må andre yrkesaktive også få slippe. Alt annet er forskjellsbehandling og kan skape politikerforakt, sier Elvestad.

I innstillingen skriver presidentskapet at begrunnelsen for at stortingsrepresentantene bør ha andre regler enn folk flest, er at «Stortingsvervet ikke kan sidestilles med en ordinær jobb».

Elvestad mener at forskjellen på stortingsrepresentanter og andre arbeidstakere ikke er stor nok til å begrunne egne skatteregler.

— Det er forholdsvis vanlig at arbeidstakere i kortere eller lengre perioder beordres til å arbeide ved avdelingskontorer eller andre steder i landet. Når disse reiser hjem i helgene, vil mange være innom kontoret for å jobbe. Det er mange yrkesgrupper som har spesielle situasjoner, men vi kan ikke lage egne regler for alle, sier Elvestad.

Regjeringen skal ta stilling til forslaget innen 1. oktober.

- Rimelig at alt regnes som tjenestereiser

Stortingspresident Dag Terje Andersen sier de nye skattereglene skal rydde opp i regelverket rundt stortingsrepresentantenes reisevirksomhet.

— Stortingsrepresentantene har ikke søkt en jobb i Oslo, de må reise mellom Oslo og sitt hjemfylke fordi de har et verv. Derfor er det rimelig at alt regnes som tjenestereiser, sier Andersen.

Ifølge Andersen har representanter som ikke har hatt jobb i Oslo på fredagen, ofte reist hjem og hatt møter i hjemfylket samtidig som de har besøkt familie.

- Vil representanter som bare besøker familie og ikke jobber fortsatt få skattefordelene man får for tjenestereiser?

— I fremtiden må heller ikke stortingsrepresentanter betale skatt for reiser de er pålagt i forbindelse med tjenesten, sier Andersen.