Samtidig ønsker ikke regjeringen tvunget delt bosted.

Den nye stortingsmeldingen som ofte er kalt «Mannsmeldingen» skal legges fram for de folkevalgte allerede før jul. I meldingen kommer barne— og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) med to sentrale endringer for hvordan foreldre skal dele ansvaret for barna etter en skilsmisse, skriver Dagbladet. Hun går ikke inn for tvunget delt bosted.

Begge foreldrene får nå meldeplikt ved flytting. Dessuten legges det opp til en ny samværsnorm. I dag er vanlig samværsrett én ettermiddag i uka, annenhver helg, 14 dager i sommerferien og jul- eller påskeferien. I stortingsmeldingen foreslår regjeringen dette økt til én ettermiddag med påfølgende overnatting hver uke, annenhver helg fra torsdag til søndag, tre uker i sommerferien samt annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

– Resultatet av disse endringene kommer til å bli mer samvær med far og forhåpentligvis lavere konfliktnivå mellom foreldrene, sier Huitfeldt til avisen.

Huitfeldt tar utgangspunkt i barnelovutvalgets innstilling. Men hun går mot flertallet som foreslo at bare foreldre som har barna boende fast hos seg må ha samtykke fra foreldre med samværsrett før de kan flytte.

Ny lov vil bli vedtatt over nyttår.

Håvard Bjelland