Storberget vil også gi skoletilbud til alle innsatte i norske fengsler og ha mer bruk av åpen soning og hjemmesoning.

Dette er noen av hovedpunktene i stortingsmeldingen om kriminalomsorg som legges fram om kort til, skriver Dagbladet søndag.

De som kjenner innholdet i meldingen, karakteriserer den som tidenes fengselsreform. Storberget har bedt om og fått innspill fra landets fremste eksperter innen kriminalomsorgen og har besøkt alle landets 52 fengsler det siste året.

— Mange har bidratt, og jeg har stor tro på at de vil få en bred enighet i Stortinget om den nye fengselspolitikken, sier Storberget.

60 prosent av fangene her i landet soner dommer kortere enn to måneder. De har rusproblemer, lese- og skrivevansker eller psykiske lidelser. Hver tredje fange er bostedsløs når soningen starter. Annenhver fange har ikke noe sted å bo når de blir løslatt. Dette ønsker Storberget å gjøre noe med. Alle innsatte skal få arbeidstrening, helsehjelp og bolig ved løslatelse. Fanger med rusproblemer kan få mulighet for soning på behandlingsinstitusjon.

— Vi skal gjøre viktige grep som hindrer tilbakefall, sier Storberget.

Scanpix