• Alle må få rett til adoptere, mener stortingsrepresentant Ågot Valle. Når endringer i adopsjonslovgivningen står på Stortingets dagsorden tirsdag, vil SV-representanten fremme spørsmål om dette.

RAGNHILD HOV

– Det må være den enkeltes egnethet som skal avgjøre hvorvidt man er skikket til å være adoptivforelder. Derfor må homofile og lesbiske vurderes på lik linje med heterofile par når det gjelder adopsjon, sier Valle som er fungerende leder i familie-, kultur— og administrasjonskomitéen i Stortinget.

I merknadene i komitéinnstillingen peker hun på at all forskning viser at lesbiske og homofile har like god omsorgsevne som heterofile.

– Det er ingen grunn til å tro at lesbiske og homofile ikke er oppmerksomme på de ekstra belastningene det er å adoptere et barn som allerede har en komplisert bakgrunn. Det er mange lesbiske og homofile som selv har opplevd problemer med å være annerledes. Derfor har kanskje mange av dem lettere for å forstå barn med en annerledes og komplisert bakgrunn, mener Valle.

Hun regner ikke med at SV vil få støtte av Arbeiderpartiet i denne saken.

– Jeg synes Arbeiderpartiet fremstår med et Janusansikt i dette spørsmålet. I debatter og uformelle samtaler støtter partiet våre synspunkter, men partiet ønsker ikke å være med å fremme noen lovendring, sier hun.