Venstre-årsmøtet, Oslo

Frem til landsmøtet i Bergen neste år skal komiteen hun ble innvalgt i utarbeide forslag til nytt prinsipprogram for Venstre.

Det nåværende programmet fra 1996 er på 30.000 ord. Nå er målet å skape et like kortfattet program som det danske søsterpartiet Radikale Venstre har. Deres prinsipprogram får plass i en liten folder på 10-12 sider.

Flere plikter

— Jeg tror det radikale nå er å innføre plikter. Det kan gi orden i tilværelsen for menneskene, sa Nina Karin Monsen. Hun elsker prinsipper, og lover å arbeide for at Venstre skal:

  • Sette dannelse, skikk og bruk, og moral som verdifulle goder.
  • Se på enkeltmennesket som en person, som en substansiell helhet og ikke som en kameleon.
  • Sørge for at rettigheter og plikter henger sammen, og at ansvar er å gjøre sin plikt.
  • Si at friheten er personlig, ikke individualistisk, at frihet er muligheten til å bli seg selv som person.Nina Karin Monsen er forkjemper for en retning innen filosofien som kalles personalisme.

— Vi er opptatt av hva det vil si å være menneske, og mener at personen er det sentrale for alle verdier. Vi mener at kjærlighet og verdighet bør fremheves ved det menneskelige. Fellesskapet må komme foran oss selv. Samfunnet i dag er for mye tilpasset ungkarsmennesket. Det er for lite fellesskap, og denne utviklingen vil jeg at Venstre skal arbeide for å endre, sier Nina Karin Monsen.

Tapte på for lite fellesskap

Fellesskap er også et nøkkelord for lederen av komiteen som skal gi Venstre nytt prinsipprogram, Hans Antonsen fra Grimstad.

— Vår regjering tapte valget i fjor høst fordi folk syntes de rødgrønne hadde en bedre politikk for fellesskapet, sier Antonsen til Bergens Tidende.

Som eksempel nevner han skolen. Fordi regjeringen gjorde det lettere å etablere private skoler, oppfattet mange det slik at de borgerlige ville satse mindre på den offentlige skolen.

— Vi må gjøre det klart at vi som venstrefolk vil styrke skolen og andre offentlige fellesskapsløsninger. Vi må også gi partiet en tydeligere sosial profil.

Som partilederen tror også Antonsen det er realistisk for Venstre å nå ti prosent oppslutning ved valget i 2009. - Jeg er ikke i tvil om at det er så mange i Norge som vil ha et liberalt parti. Men da må vi være tydelige, spisse programmet uten å ta alle mulige forbehold, sier han.