Dermed kan en kystvakt etter amerikansk mønster bli en realitet i norske farvann, skriver Aftenposten.

-Med en gang et skip kommer i vanskeligheter, er det avgjørende å forebygge omfattende forurensning og miljøskader, sier sjøfartsdirektør Ivar A. Manum.

Han mener det er for lite effektivt at Sjøfartsdirektoratet i Oslo skal ha ansvar for akuttberedskapen for skip langs kysten.

Når et skip kommer i vanskeligheter, er det oftest Kystvakten som melder fra om dette til Sjøfartsdirektoratets beredskapsavdeling i Oslo. Dette er en unødvendig omvei og fører til at det kan tapes tid på å få avklart en situasjon som kan ende med havari.NTB