I tillegg vil partiet bruke 25. millioner på en prøveordning med kompetanseår for lærerne. — et friår til faglig påfyll for lærerne.

— Skolen er en av våre viktigste oppdragende og "dannende" institusjoner. Skal vi gi ungene våre den skolen de fortjener, må vi gi lærerne mulighet til å styrke seg faglig og pedagogisk, sier utdanningspolitisk talsmann og Venstres medlem i Utdanningskomiteen Odd Einar Dørum i en pressemelding.

Venstre er glad for den brede politiske enigheten omkring innføringen av Kunnskapsløftet, men mener likevel det er behov for en forsterket satsing på dette området.

— Dette behovet understrekes av at det har vært en organisatorisk svikt i arbeidet med å systematisk gjøre lærerne i stand til å møte de mulighetene og utfordringene Kunnskapsløftet representerer. Undersøkelser viser at bare to av ti lærere har fått nødvendig faglig etterutdanning. Regjeringens svar på dette problemet er å kalle lærerne for "sutrete". Venstres svar er at lærerne er nøkkelen til en bedre skole, sier Odd Einar Dørum.