Med landsstyret som tilhørere langet Frp-formann Siv Jensen lørdag ut mot den rødgrønne regjeringen, som hun mener det nesten ikke er mulig å diskutere virkeligheten med.

Helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) var den som fikk mest kjeft, og som etter Jensens mening svarer med «øredøvende taushet» når det spørres om mål og mening med sykehusenes innsparingsplaner.

– Nå har vi fått Brustad til å komme til Stortinget for å redegjøre for den dramatiske situasjonen, som går ut over pasientene.

– Hvis ikke regjeringen i løpet av få dager kommer med ekstrabevilgninger, vil vi gå til Stortinget med et forslag om å tilleggsbevilge vel 1,5 milliarder kroner for å løse de mest akutte problemene rundt om i landet, sier Siv Jensen til NTB.

Regjeringsplattform

Jensen mener å kunne konstaterte at medlemmene i den rødgrønne regjeringen sparker bein på hverandre annenhver dag, at den sier en ting og gjør en annen, og at ingen unntatt Frp utfordrer dem på viktige områder som eldreomsorg og skole.

– På ett eller annet tidspunkt vil regjeringens bløff bli oppdaget. Folk er lei, og de vil ha fornyelse, sa hun.

Derfor var vesentlige deler av Frp-formannens tale til landsstyret en gjennomgang av hva som vil bli plattform for en Frp-regjering.

Og i dette inngår klimapolitikken.

– Vi avviser ikke at klimaet kan være en utfordring, men vi vil tillate oss å stille kritiske spørsmål av hensyn til norske skattebetalere og norske bedrifter. Vi skal formidle fakta i debatten, og fakta er at det finnes ulike syn i forskningsmiljøene. Og så skal vi huske på at det er den frie tanken og den frie debatten som skaper utvikling i et samfunn, sa Siv Jensen.

Fornye sektorer

En Frp-regjering vil etter Siv Jensens oppfatning foreta en fornying og omorganisering av helsevesenet, og gi «trygghet for liv og helse».

Også justissektoren skal fornyes – i alle ledd. For den mangler ifølge partiformannen penger, utstyr og mannskap. Det er hverdagskriminaliteten som går ut over vanlige folk, og når fagfolk i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tar bladet fra munnen, er det verd å lytte, mener Jensen.

Hun kaller justisminister Knut Storberget (Ap) arrogant når han avviser at PST-problemer hører hjemme i stortingssalen.

Eldresektoren skal også fornyes, og Frp i regjering vil legge til rette for den enkelte eldres behov – enten det dreier seg om å få bli i hjemmet, nødvendig kontakt med familie, ikke ta medisiner man ikke har bruk for, og ikke legge seg hvis man ikke selv vil.

En Frp-regjering vil ifølge Siv Jensen bygge flere veier, og folk skal føle at de skal kunne komme seg til og fra arbeidsplassen uten å føle fare. Og veiene skal finansieres med offentlige midler, slo Jensen fast.

Innvandring og asyl

– Frp skal utfordre den nåværende regjeringen med en debatt om innvandrings- og asylpolitikken hver eneste dag. Og en Frp-regjering tar mål av seg til å fornye integrerings- og innvandringspolitikken, slo Jensen fast.

– Det skal være full likebehandling. De som denne politikken angår skal få rede på de fordeler de kan oppnå, men de skal også få vite hvilke plikter de har overfor samfunnet, sa Frp-formann Siv Jensen.

PRESS PÅ BRUSTAD: - Hvis ikke regjeringen i løpet av få dager kommer med ekstrabevilgninger, vil vi gå til Stortinget, sier Siv Jensen.
Lien, Kyrre