TORSTEIN STANGENES

— En slik reform vil kunne øke deltakelsen og engasjementet blant ungdom og gi ungdom større politisk tyngde, sier Audun Lysbakken til BT.

Han har fremmet forslag til Stortinget om å endre Grunnloven for å redusere stemmerettsalderen. I dag får ungdom stemmerett det året de fyller 18 år.

I grunnlovsforslaget, som han har fremmet sammen med tre andre SV-ere, argumenterer han for at flest mulig bør ha stemmerett i et samfunn som ønsker å være demokratisk.

Han mener stemmerettsalder må ses i sammenheng med kriminell lavalder.

— Den som er gammel nok til å dømmes etter landets lover, bør også ha rett til å være med å velge landets lovgivende forsamling, skriver han.

I tillegg peker han på at 16-åringene allerede i dag har rett til å foreta en rekke selvstendige valg, for eksempel retten til å melde seg ut og inn av foreninger og kirkesamfunn og retten til abort uavhengig av foreldrenes syn.

— Mange 16-åringer har like store forutsetninger til å foreta politiske valg som mange 50-åringer. Og det finnes mye politisk energi blant 16-åringene. Derfor må vi legge til rette for at de får mulighet til å være med å påvirke, sier Lysbakken.

Siden forslaget innebærer endring av Grunnloven, kan det ikke behandles før etter valget neste høst.

— Hvordan vurderer du sjansen for å få flertall for dette på Stortinget?

— Blir det et nytt flertall på Stortinget etter valget er dette noe vi vil fronte. Og vi utfordrer partienes ungdomsorganisasjoner om å støtte dette, sier stortingsrepresentanten.