I første omgang skal det gis støtte til å prøve ut ulike modeller og forsøk. Erfaringene fra disse forsøkene skal danne grunnlag for utformingen av en varig ordning.

— Mange skoler og kommuner har allerede innført ulike ordninger med leksehjelp, og de kan vise til gode resultater. Regjeringen ønsker nå å bidra til at dette gradvis blir et tilbud som gis til alle elever i hele landet. Dermed vil også elevene i større grad kunne gjøre seg ferdig med skolearbeidet på skolen, dersom de ønsker det, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Organisert leksehjelp kan gjennomføres på ulike måter. Det kan skje på skolene, på SFO eller i samarbeid med frivillige organisasjoner, som for eksempel Røde Kors.