RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no Erna Solberg bekrefter overfor Bergens Tidende at Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vil gå inn for en slik en gjennomgang. Trolig kommer også Arbeiderpartiet til å lande på dette standpunktet. Kommunal— og regionalkomiteen skal avgi sin innstilling om en uke. Solberg er saksordfører for meldingen.- Den norske praksisen, utviklingen internasjonalt, dagens retningslinjer og hva som bør forskrifts- og lovreguleres bør utredes og legges frem som sak for Stortinget, sier Solberg.Hun vet at Venstre og Sosialistisk Venstreparti ønsker at Stortinget skal be UDI om at alle søknadene som gjelder disse kvinnene, skal gjennomgås på nytt.- Det mener jeg vil være å gå for langt. Stortinget kan ikke instruere byråkratiet på denne måten, sier Solberg.- Men vi vil understreke at selv om dagens lovverk slår fast at kjønnsbasert forfølgelse er asylgrunn, viser praksis at svært få får asyl på dette grunnlaget, sier Solberg.- Vi hadde håpet at komitiflertallet ville bedt om en ny gjennomgang av hver enkelt sak, sier Agnete Strøm, som sitter i støttegruppen for de seks forfulgte kvinnene som oppholder seg i Bergens-området.- Det dreier seg om at det ikke må gjøres forskjell på mannlige og kvinnelige asylsøkere, sier hun. Strøm håper fremdeles på at alle partier vil konkludere med en konkret gjennomgang av alle saker på nytt.- Ingen av de forfulgte kvinnene må sendes ut av landet, sier hun.