Tromsø kommune og Troms Kraft har samarbeidet i flere år om utnyttelse av energien i avløpsvann fra kommunens renseanlegg. I dag går vannet fra disse anleggene rett ut i sjøen, etter at det er renset for slam. Dette vannet holder relativt høy temperatur, og ved hjelp av varmevekslere er det mulig å ta ut varme som kan brukes i boliger og andre bygg som er tilrettelagt for vannbåren varme, skriver Nordlys.

Mandag skal den endelige avtalen om et forpliktende samarbeid mellom kommunen og TK behandles av Næring— og byggutvalget.

— Et historisk prosjekt av store dimensjoner og et viktig skritt inn i framtida, sier en oppglødd ordfører Herman Kristoffersen.

Den nye teknologien er foreløpig tatt i bruk noen få steder i landet.

(NTB)