Årsaken er at samferdselsministeren både har ansvaret for sikkerheten og den økonomiske driften av togene, noe som kan være en uheldig dobbeltrolle, skriver Aftenposten.

Både Oljedirektoratet, Statskonsult og selve granskingskommisjonen etter ulykken på Åsta tar til orde for dette. Også Justisdepartementet og Arbeids— og administrasjonsdepartementet mener jernbanetilsynet burde bli underlagt et annet departement.

Samferdselsdepartementet har ikke tatt stilling til om Jernbanetilsynet bør flyttes til et annet departement, men jobber med å vurdere sammenslåing til et stort transporttilsyn.

— Vi er i ferd med å utrede om det er mer hensiktsmessig å slå sammen Luftfartstilsynet og Jernbanetilsynet, sier ekspedisjonssjef Pål Tore Berg til avisen.

NTB