På et møte torsdag kveld vedtok styret å be Helse Sør-Øst om å få gjenoppta byggingen. Det kan skje ved at Rikshospitalet leier ut tomt og at en ekstern utbygger står for selve byggingen av hotellet, slik planen var. En annen modell er at Rikshospitalet låner penger av Helse Sør-Øst for selv å stå for byggingen av hotellet som er beregnet å koste 125 millioner kroner.

Styret er enige i at det er klokt å bygge et pasienthotell av hensyn til pasientene og av hensyn til økonomien. Samtidig er flere styremedlemmer bekymret for hva en ytterligere utsettelse vil medføre av økonomiske tap.

– Forutsatt at riggen (byggestillas, red.anm.) blir stående, så koster den 1 million kroner i måneden i leie, sa sykehusdirektør Åge Danielsen da han redegjorde for den omstridte saken.

Beklaget

Usikkerheten knytter seg derfor til hvor lang tid det vil ta før Helse Sør-Øst har behandlet saken.

– Dersom det trekker ut i tid, må vi vurdere om riggen skal tas ned, og vi må inngå forhandlinger med entreprenørselskapet PEAB, sa Danielsen.

Sykehusdirektøren beklager at hans oppfatning av godkjenningen ikke ble godt nok kommunisert.

– Vi beklaget at dette ikke ble kommunisert på et tidligere stadium, sa Danielsen under styremøtet.

Godkjenning unødvendig

I administrasjonens redegjørelse går det fram at de ikke mente at prosjektet burde godkjennes av Helse Sør-Øst. Investeringer over 10 millioner kroner skal godkjennes, men her var det snakk om å leie ut en tomt og la en ekstern aktør stå for selve byggingen. I tillegg mente administrasjonen at opplegget for pasienthotellet til 125 millioner kroner ikke kunne kalles et såkalt OPS, offentlig-privat samarbeid. Det skulle derfor heller ikke godkjennes av helseregionens styrende organer, opplyste styrets sekretær, Jørgen Hansen, da han redegjorde for saken.

Styret behandlet torsdag kveld også spørsmålet om sykehusdirektør Danielsen har tillit etter det som har skjedd. Eieren, Helse Sør-Øst har vært sterkt kritisk til hotellsaken.