I brevet til Riksadvokaten sier gruppen at de har følt en økende uro ved tanken på at lagmannsrettsdommen i Orderud-saken kan bli stående med alle de ubesvarte spørsmål den etterlater.

De understreker også at de ikke har noen bestemte meninger om skyld eller uskyld i saken, men de mener at skylden til dem som er dømt for trippeldrapet ikke er bevist med den grad av sikkerhet som må kreves i en straffesak.

Forventer etterforskning

"I en sak hvor 4 mennesker er idømt fra 16 til 21 års fengsel som medansvarlige for trippeldrap, uten at de som utførte ugjerningen er funnet og kan utpeke sine oppdragsgivere, må man kunne vente at også spor i retning av alternative motiver og gjerningspersoner blir grundig etterforsket", heter det i brevet.

Gruppen sier de opplever at en slik etterforskning ikke har skjedd, og de frykter derfor at Orderudsaken kan ende som en rettsskandale hvor uskyldige kan vise seg å være dømt til lovens strengeste straff.

"Så lenge utvetydige bevis for motiv, medvirkning og hendelsesforløp mangler, er det bekymringsfullt at en rekke spor som kunne bidra til klargjøring eller alternative svar fremdeles er mer eller mindre uutforsket", skriver de.

Tung støtte

Brevet er undertegnet av Ketil Bjørnstad, Nils Christie, Per Dalin, Guttorm Fløystad, Inge Eidsvåg, Sissel Lange-Nielsen, Sidsel Mørck, Anders Bratholm, Thomas Chr. Wyller, Thomas Hylland Eriksen, Karin Bruun Wyller, Ingjerd Kvarme, Finngeir Hiorth, Erik Damman, Ove Røsbak, Helge Rønning, Knut Midgaard, Johs. Andenæs, Paul Leer-Salvesen, Sigmund Groven, Erik Bye, Thomas Mathiesen, Hans Normann Dahl, Kai Skagen, Sven Kærup Bjørneboe, Trygve Lange-Nielsen, Kjersti Alveberg og Dag Solstad.

Jusprofessor Johs. Andenæs og professor Anders Bratholm har tidligere gått ut i pressen og ytret ønske om videre etterforskning for å finne sannheten om hva som virkelig skjedde på Orderud gård.

(NTB)