Oslo tingrett må nok en gang ta stilling til om den terrorsiktede 32-åringen fortsatt skal sitte isolert i fengselet, eller om det ikke lenger er behov for slike restriksjoner. Politiet har varslet at de krever fortsatt isolasjon for Breivik.

Det er foreløpig ikke klart om den terrorsiktede selv vil komme til Oslo tingrett i forbindelse med rettsmøtet.

Det er utelukkende spørsmålet om isolasjon retten skal ta stilling til. Det er allerede avklart at han må sitte varetektsfengslet fram til 26. september.

Da Breivik ble varetektsfengslet tre dager etter massakren på Utøya og bomben i Regjeringskvartalet, ga dommeren medhold i politiets ønske om såkalt forhåndslukking av fengslingsmøtet. Også før rettsmøtet fredag er det varslet at politiet vil sende en tilsvarende begjæring og Oslo tingrett melder at en avklaring om dette spørsmålet vil være klar onsdag.