TRON STRAND Oslo

Det er utbrudd av munn— og klovsyke i Frankrike og Nederland som får dyrehelsetilsynet til å anbefale at norske grenser er stengt for all import av kjøtt og dyr fra hele EU.

Europakommisjonen har reagert på det norske forbudet, og forlangt at Norge opphever forbudet. Men det velger Statens Dyrehelsetilsyn ikke å legge vekt på.

Regjeringen skal senere i dag ta stilling til om importforbudet skal opprettholdes. Så langt har landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen lagt vekt på å følge de faglige rådene han til enhver tid har fått i saken. Når det faglige rådet er at importforbudet opprettholdes, forventes det at regjeringen følger dette.

Det norske importforbudet gjelder levende klovdyr og produkter av klovdyr som kjøtt, kjøttprodukter, melk og melke-produkter. Det første forbudet ble innført fra 14. mars. Det gjelder frem til 27. mars. Det nye forbudet vil eventuelt gjelde til 17. april.

Dyrehelsetilsynet begrunner i en fersk risikovurdering et fortsatt importforbud med -den usikre situasjonen i EU-landene. Tilsynet mener også at det må innføres restriksjoner på hester og kjæledyr som har vært i land det er truffet sikkerhetstiltak mot - det vil si hele EU, Sverige inkludert.