— Det er grunn til å frykte at tiggere vi har her er ofre for menneskehandel, sier lagmann Hanne Sophie Greve.

Hun er leder for Europarådets Overvåkingsorgan for den europeiske konvensjon mot menneskehandel (GRETA).

— Vi har informasjon fra Romania om at sigøynere har blitt utsatt for at sterke grupper har tvunget barn og voksne ut på Europas gater, og tvunget dem til å tigge og stjele, sier Greve.

I går skrev BT at politiet mistenker at barn fra Baltikum er ofre for menneskehandel. Ungdommene blir lokket med at de skal få arbeid i Norge, men blir i stedet satt til å stjele.

- Utnytter smutthull

Ved å tillate tigging gjør myndighetene Norge interessant for organiserte kriminelle, mener dommeren.

— Kriminelle grupper følger med på hvordan ulike land ordner seg med lover og regler. Finnes det smutthull, blir de utnyttet. Så enkelt og brutalt er det, sier Greve.

Gjennom å forplikte seg til den europeiske konvensjonen mot menneskehandel, har Norge påtatt seg et ansvar for å jobbe for å motvirke menneskehandel.

Da må man også se på lovgivningen, mener Greve.

— Jeg mener vi må forby at folk kommer til Norge for å tigge. Vi er nødt til å se på hva vi tillater, når vi velger å ikke gjøre noe med dette. Vi skal ikke lage dumsnille ordninger, sier Greve, som understreker at det er den organiserte kriminaliteten hun vil til livs:

— Det er ingenting i veien for å skille mellom folk som kommer til landet for å tigge, og de som bor her og ber om en håndsrekning, sier Greve.

— Mer grensekontroll

Hun tror ikke tiggere tjener nok på å sitte på et gatehjørne i Bergen sentrum om vinteren til å tjene til livets opphold.

— Tiggingen kan bli et skalkeskjul for kriminalitet, for eksempel vinningskriminalitet, sier Greve.

Hun mener politiet bør undersøke om utenlandske tiggere og gatemusikanter utnyttes av bakmenn.

— Det er ikke sikkert at de lever under akseptable forhold i landet vårt. Da medvirker vi til at noen blir utnyttet ved at vi ikke gjør noe med det, sier Greve.

— Vi må øke grensekontrollene, og kontrollere at personer som kommer hit er her på det grunnlaget de opplyser. vi har et ansvar for å beskytte folk, sier Greve.

- Som å lese Dickens

De fleste menneskehandelsakene som har vært oppe for norsk rett har dreid seg om personer som er blitt tvunget til å selge sex. Men menneskehandel er mye mer enn det, advarer Greve:

— Prostitusjon er bare en bit av det. Det kan dreie seg om husarbeid, landbruksarbeid, fabrikkarbeid, anleggsarbeid, personer som blir tvunget til å selge organer, personer som blir brukt til organisert kriminalitet, ramser Greve opp.

Menneskehandel er et meget stort problem i Europa i dag, konstaterer dommeren:

— Dette er vår tids slaver. Når det gjelder utnytting til kriminelle aktivitet er opplegget som å lese Charles Dickens: Den gang var det bakmenn som organiserte guttegjenger til å stjele. Det ser vi i Europa i dag også.

Bør tigging forbys? Bruk kommentarfeltet.