Serviceleder Trygve Kjerpeseth etterlyser engasjement fra myndighetene for å forhindre de mange dødsulykkene.

— Vi har ikke vært gode nok til å formidle hva som er problemet med utstyret og konsekvensene av manglende vedlikehold. Men grunnleggende er det sikkerhetstankegangen som svikter. Sikkerhetskulturen er ikke god nok i rederiene hvor det svikter. Det kommer ikke til å skje noen ting uten et hardt press fra myndighetene via regelverk, sier han.

Umoe Schat-Harding har blant annet levert 60 prosent av alle livbåter til den internasjonale cruiseflåten. Et cruiseskip kan ha inntil 26 overbygde livbåter - de største har plass til inntil 150 mennesker.

— En funksjonssvikt kan få meget alvorlige konsekvenser, sier Kjerpeseth.

Dårlig sikkerhetskultur

Han mener at årsaken til de mange ulykkene ligger i manglende vilje til å prioritere sikkerhet i en del rederier.

— Ikke-godkjente firmaer brukes for å utføre billig vedlikehold og ofte blir ikke originale eller ikke-godkjente reservedeler benyttet. Vi mener at det er avgjørende at de som gjennomfører vedlikehold er godkjent av produsenten. Jeg vil påstå at mange av ulykkene skyldes at slike ikke-godkjente firmaer forestår vedlikeholdet av livbåtene.

Løsningen på problemet er at myndighetene gir påbud om at bare godkjente representanter tar vedlikeholdet:

— Næringen har nå bestemt seg for å kjøre en fellesaksjon og fremme sin sak mot nasjonale og internasjonale myndigheter. Målet er å få til et påbud om at en godkjent representant skal utføre vedlikehold på båtene. Dagens regelverk er for vagt og det fører til sviktende vedlikehold, sier Kjerpeseth.

Hans kollega i Umoe Schat-Harding, Leiv Grønstøl, peker på at det er vanskelig å få med seg shippingmiljøet på nye sikkerhetstiltak:

— Shippingmiljøets konservatisme er enorm, sier han og understreker at ulykkene ofte skyldes dårlig vedlikehold, at manualer ikke finnes og at kunnskapen om hvordan utstyret skal brukes ikke er god nok.

Manglende regelverk

Seksjonsleder Frode Skarstein i NUTEC mener det bør være forbud mot at sjøfolk går om bord i livbåtene under en del tester.

— Så lenge det går menneskeliv, er det noe som er feil. Når det gjelder menneskeliv må man ha en nullfilosofi, at målet er at ingen omkommer.

— Alle ulykker jeg kjenner til med livbåter skyldes feil bruk. Egentlig er det ikke komplisert og her på Nutec har vi ikke engang vært i nærheten av en nestenulykke, sier Skarstein.

Nutec driller sjøfolk og ansatte i oljesektoren i sikkerhet - livbåtøvelser inkludert.

Skarstein mener det er åpenbart at det ikke bør være folk om bord i livbåtene - før man har forsikret seg om at systemet virker.

— Når det skal foretas vedlikehold på wire, kroksystem og løftemekanismer er livbåtene utstyrt med et ekstra opphengssystem. Når Nutec på Sotra tar dette opphengsystemet i bruk har vi aldri personell i båten i det bremsene løses ut for å avlaste det opprinnelige opphengsystemet. Først når båten henger skikkelig i sikringssystemet kan vårt personell gå om bord. Feil montering av nevnte sikringsoppheng og at mannskapet var om bord i livbåten når den skulle avlastes fra opprinnelig oppheng til sikringsoppheng, har forårsaket en dødsulykke i Nordsjøen, sier han.

Frode Skarstein er forundret over at regler som bedrer sikkerhet ikke er laget.

— Det er ikke noe problem å lage en bindende regel som forbyr mennesker å være om bord i livbåter under slike operasjoner, sier han.

FORBUD: Frode Skarstein i Nutec mener det bør være en enkel sak å forby sjøfolk å være om bord i livbåter under visse tester.
FOTO: RUNE SÆVIG