Etter en dramatisk votering vedtok Arbeiderpartiets landsmøte å støtte forslaget om å forby sex-kjøp nå.

Webtv: Følg landsmøtet direkte

184 av 300 stemmeberettigede delegater stemte for forslaget fra mindretallet i redaksjonskomiteen om forbud nå. Flertallet i redaksjonskomiteen led nederlag med sitt kompromissforslag om å be regjeringen vurdere kriminalisering av sexkjøp.

Vedtaket er et nederlag for justisminister Knut Storberget og flere andre sentrale politikere. Ettersom både SV og Senterpartiet har vedtatt å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester, vil dette bli regjeringens politikk.

De svenske sosialdemokratenes leder Mona Sahlin kan ha bidratt til å dreie landsmøtet i retning av å forby sexkjøp. Etter sin tale på landsmøtet fredag slo hun fast at erfaringene med et sexkjøp-forbud er gode i Sverige.

– Jeg var lenge i tvil selv, men vi er fornøyde med loven. Den er til hjelp for de prostituerte og forhindrer trafficking, sier Sahlin.

Sverige

Gro Tvedt Andersen som la fram mindretallets forslag, viste nettopp til Mona Sahlin da hun argumenterte for forslaget.

– Nå må Norge ta stilling. Sverige innførte forbud i 1999, og Mona Sahlin sier at erfaringene er gode og ikke fører til at prostitusjonen går under jorden. Dersom kundene finner fram til de prostituerte, gjør politiet det også, sa hun.

Hun mener det å slå fast i norsk lov at det ikke er lov til å kjøpe kroppen til et annet menneske, vil sette en standard for hva som er greit.

– Arbeiderpartiet gir et tydelig signal om at det ikke er greit å kjøpe jenter for penger, sa hun.

Dramatikk

Et krav om skriftlig votering ble avvist. Helga Pedersen kastet seg inn i debatten med støtte til kompromissforslaget om å be regjeringen vurdere å kriminalisere kjøp av sex, men uten at flertallet ble snudd. Pedersen har tidligere markert seg som tilhenger av forbud mot sexkjøp, men hun mente kompromissforslaget kunne bidra til å samle partiet.

Også Anniken Huitfeldt sa at hun ville støtte kompromissforslaget, selv om hun mente det gikk for langt i retning av å ville forby kjøp av seksuelle tjenester.

Erichsen, Jarl Fr.
UENIGHET: Dag Terje Andersen og flertallet i redaksjonskomiteen ønsker en nærmere gjennomgang av rapporter og lovgiving om prostitusjon og menneskehandel i våre naboland før man tar stilling til forbud mot kjøp av seksuelle tjenester. Mindretallet vil ha forbud nå.
Sigurdsøn, Bjørn