Det er Helsedepartementet som i et brev har bedt Sosial— og helsedirektoratet utrede muligheten for å stramme inn på salget av tobakk.

— Et mulig virkemiddel for å stramme inn salget kan være å innføre samme regler som det i dag er for salg av alkohol i varehandelen, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i avdeling tobakk i Sosial- og helsedirektoratet til VG.

Det kan bety færre utsalgssteder og forbud mot å selge røyk i kiosker og butikker på kvelds- og nattetid. Helsemyndighetene vurderer også om butikkene i framtida må ha bevilling for å selge tobakk. Bryter butikkene regelverket, kan de miste retten til salg av sigaretter.

— Vi vil vurdere om antallet utsalgssteder av tobakk skal reduseres, og vi vil vurdere om tidsrammene som i dag finnes for salg av øl, kan overføres til tobakk, sier Huseby.

Helsemyndighetene vurderer også strengere sanksjoner overfor butikker som selger tobakk til ungdom under 18 år.

Målet med innstramningspolitikken på salg av tobakk er å ansvarliggjøre tobakkselgerne slik at det får konsekvenser for dem hvis de selger røyk til folk under 18 år.

(NTB)