Målsettingen er å redusere antallet skader og branner i forbindelse med nyttårsfeiringen.

Etter en økning i skader ved bruk av fyrverkeri ved årsskiftet 2005/2006 ba Justisdepartementet om at DSB skulle komme med forslag til tiltak for å hindre helseskader og materielle ødeleggelser.

Ett av tiltakene er å forby raketter i klasse II og III for privatpersoner, men fortsatt tillate såkalte effektbatterier.

Med raketter mener utvalget «fyrverkeri som består av blant annet styrepinne, rakettmotor og effekthylse, slik at alt skytes opp i luften før effektene utløses», som det presist heter i rapporten.

Arbeidsgruppen mener at raketter forårsaker de fleste skader og branner. De kan velte under avfyring, endre kurs i luften og er ofte bevisst eller ubevisst gjenstand for feilbruk.

Effektbatterier gir i stor grad den samme opplevelse som raketter, mener arbeidsgruppen, men de er betydelig sikrere. De er mer stabile og mindre utsatt for å velte. Dessuten antennes alle effektene i batteriet med én lunte, heter det videre.

En spørreundersøkelse utført av MMI på oppdrag av DSB viser at sju av ti ønsker begrensninger i privatpersoner mulighet til å bruke fyrverkeri, mens fire av ti ønsker et totalforbud.

Du vil få begrensede muligheter til å skyte opp raketter, dersom DSBs råd blir tatt til følge.