1. juli-kommisjonen kritiserer liberale norske våpenlover, som gjorde at Breivik lovlig kunne kjøpe seg et drapsvåpen.

Halvautomatiske våpen bør forbys, og kontrollen med våpen ogkjemikalier må bli bedre. Det er en av anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen.

Anders Behring Breivik hadde flere våpen med seg på Utøya. Detmest brukte var et halvautomatisk Ruger Mini 14-gevær, kjøpt lovlig i Norge.

Ifølge ham selv er dette det mest militære våpenet man kan innehapå lovlig vis i Norge. Breivik fikk løyve til å inneha våpenet under påskudd omat det skulle brukes til hjortejakt. Våpenet er ulovlig i Sverige.

Utvalg ville ikke forby

Etter 22. juli fikk landets politimestre beskjed om å legge allesøknader om løyve til slike halvautomatiske våpen på vent. Men da Våpenutvalgeti desember la frem sin konklusjon, var den at man ikke kan forby alle slikehalvautomatiske våpen.

IfølgeVåpenutvalget ville et forbud gå ut over mange som driver medkonkurranseskyting, og personer som ellers ville hatt problemer med å drivejakt.

22.juli-kommisjonen er ikke enig, og mener at Norge bør gjøre som Sverige og forbydenne type våpen.

— Manglerkontroll

Kommisjonenkritiserer også den manglende kontrollen av hvem som har våpen i hjemmet:

«Tiltross for at Norge er et land med stor utbredelse av våpen, inklusive våpen medhøy kapasitet, er registreringen av våpen mangelfull, og kontrollreglene foreierskap blir usystematisk håndhevet. Kontrollen er dermed svakere, ogrisikonivået høyere, enn forutsatt.»