Solheim (SV) vil gradvis forby biler med de høyeste CO2-utslippene. Det er bare ett av tiltakene for å nå klimamålet.

Dermed kan titusenvis av dagens biler bli forbudt om noen år.

– Vi må raskt påskynde overgangen fra dagens bilpark til en klimavennlig bilpark, sier Solheim til Aftenposten.

Målet i klimaforliket er 30 prosent reduksjon av klimagassene innen 2020, der to tredeler skal tas innenfor landets grenser. Ti år senere, i 2030, skal Norge være karbonnøytralt.

Solheim ser også for seg betydelige avgiftslettelser for elbiler, hybridbiler og biler med lavt drivstoff-forbruk, kombinert med langt høyere bensin— og dieselpris.

I 2007 slapp biler og lastebiler på norske veier ut 10,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 3 prosent mer enn året før. Økningen i bilparken spiser opp effekten av at nye biler har lavere utslipp. Biltrafikken står nå for 19 prosent av Norges utslipp.

En god ide? Si din mening.

MORTEN HOLM