Landsmøtet vedtok i dag at det fra 2015 skal bli forbudt å selge nye biler som kun bruker fossilt drivstoff.

– Dette er en stor seier for Unge Venstre og for god miljøpolitikk. Når republikanske senatorer i bilens hjemland, USA, kan gå inn for et slikt forbud, skulle det bare mangle at miljøpartiet Venstre også gikk inn for det, sier Jonas Stein Eilertsen, 1. nestleder i Unge Venstre.

De som frykter at de må selge bilene sine, kan imidlertid ta det med ro. Venstre påpeker at dette ikke vil bety et forbud eksisterende biler, men kun gjelde nye biler som kommer inn på markedet.

Knepent karakter-nei

Det har også blitt stemt over en rekke andre forslag til endringer i partiprogrammet i dag.

Venstre var blant annet svært nær ved å vedta at det skal innføres karakterer i barneskolen

Partitoppene ønsket å ha karakterer i barneskolen og nestleder Trine Skei Grande talte varmt for at Venstre måtte ta dette punktet inn i sitt program.

– Vi vil ikke vitnemål for syvendeklassingene, men ønsker at en kan setter karakterer mot slutten av barneskolen. Da bør en prøve ut karakterer i kjernefagene, slik at elever og foreldre vet hvordan barna ligger an i forhold til andre, sa Skei Grande.

Langt fra alle mente dette var en god idé.

– Venstre er et kunnskapsparti. Karakterer i barneskolen har det vært forsket på. Konklusjonene er at det ikke virker. Da bør vi heller ikke vedta dette, sa Svein Abrahamsen.

I avstemmingen måtte en få ut tellekorpset, men med 108 mot 102 stemmer vedtok landsmøtet å si nei til karakterer i barneskolen.

Er det fornuftig å forby salg av bensinbiler? Bruk kommentarfeltet.

Ole Morten Melgård / Venstre