Klær kan bidra til å bryte ned ozonlaget når de havner i søppelposen. Klær er nedbrytbart avfall, og utvikler metangass. Dette er i ferd med å bli et stort miljøproblem.

I fjor kvittet vi oss med 130 tonn tekstilavfall. En del gikk til Fretex, UFF og andre veldedige innsamlinger. Men rundt 80 prosent av våre uønskede klær gikk rett i søpla, ifølge tall fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

I en ny forskrift som er på trappene, vil det bli forbudt å deponere alle typer nedbrytbart avfall på søppeldyngene fra 2009. Dette gjelder også tekstiler som er basert på nedbrytbart materiale, som for eksempel ull og bomull, skriver Aftenposten.

Myndighetenes målsetting er at mye av avfallet som i dag legges på fyllplasser rundt omkring, skal kunne gå til gjenbruk i nye produkter.

Da må sorteringen skje med utgangspunkt i hvilket materiale et klesplagg er laget av, og forbrukerne kan bli pålagt en ny type kildesortering av søpla. Det er imidlertid ennå ikke klart hva den kommende loven vil bety for folk flest.