Hun mener at Forsvaret må ta et større ansvar i årene etter utenlandstjeneste. I dag sendes veteranene over i et sivilt helsevesen, som i mange tilfeller ikke har kunnskap og erfaringsgrunnlag til å hjelpe dem.


I februar 2005 ringer en fortvilet mann regjeringsbygget i Oslo og truer med å sette fyr på militærleiren i Bjerkvik. Det er Tore Møllers rop om hjelp, 13 år etter FN-oppdraget i Irak. Les Tore Møllers historie her.

— Veteraner med seinskade må få spesiell oppfølging av psykiatere og psykologer som kjenner krigstraumene og forstår hva de har gjennomgått. Forsvaret må bygge opp mer kompetanse, mener Dåvøy.

- For dårlig forslag

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har varslet et forslag fra regjeringen om å lovfeste rett til ett års medisinsk oppfølging for personell som har vært i utenlandstjeneste.

— Det er altfor dårlig. Jeg vil gå så langt som å si at de bør få tett oppfølging de fem første årene etter tjenesten. Og etter disse fem årene må veteranene alltid ha et tilbud stående om å få hjelp videre, påpeker Dåvøy.

Hun etterlyser rutiner og nye regler for seinskadede veteraner. Regjeringen har sagt de vil forbedre de økonomiske rettighetene for denne gruppen. Forsvarsministeren har annonsert et lovforslag, der intensjonen er å gjøre det lettere å få høyere erstatning for dem som er psykisk skadet etter utenlandstjeneste. Dåvøy mener det er uakseptabelt at psykisk skadede ikke skal kunne få yrkesskadeerstatning, og mener listen ikke må legges for høyt med de nye ordningene som regjeringen vil utrede.

Les også: Mørketiden - FN-veteranenes gripende historier

Les også den første reportasjen i denne serien: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Rystet av BT-dokumentar

KrFs politiker i Stortingets helse- og omsorgskomité er rystet etter å ha lest dokumentaren om det ukjente oppdraget i Irak 1991 i BTMagasinet. BTs undersøkelse viste at 19 av de 46 NorMedUnit/UNIKOM 1-deltakerne vi intervjuet hadde fått helseplager/senskader i ettertid. Mange sliter med posttraumatisk stresslidelse og alvorlige psykiske problemer, 17 år etter sanitetsoppdraget der de måtte ta imot 148 mineskadede sivile irakere. I tillegg ble FN-deltakerne eksponert for miljøgifter, oljebranner og avfall etter ammunisjon med utarmet uran.

Nesten samtlige av deltakerne føler seg enten sviktet, glemt eller ikke fulgt opp av Forsvaret etter tjenesten.

«Må få hjelp»

— Disse seinskadede veteranene må få hjelp, vi må åpne døren for dem, mener Laila Dåvøy. Det første hun vil gjøre er å ta opp saken internt i KrFs stortingsgruppe.

I et intervju med BT understreket forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gjentatte ganger at det viktigste for henne er soldatene Norge har ute i tjeneste i dag. Uttalelsen fikk blant annet Rigmor Flygansvær, mor til den alvorlig psykisk skadede Irak-veteranen Tore Møller, til å lange ut mot forsvarsministeren i svært følelsesladede leserbrev og intervju med Bergens Tidende.

— Hvor groteske detaljer må hun ha, spurte Flygansvær.

Laila Dåvøy forstår reaksjonen.

— Denne morens innlegg gjorde et veldig inntrykk på meg. Det er en ufattelig tragedie å se sin egen sønn bli totalt forvandlet, slik hun opplevde. Det var sterkt å lese.

EIRIK BREKKE (ARKIV)