– Vi ser frem til den dagen da vi ikke lenger må arbeide for å skape problemforståelse, og heller kan fokusere om få på plass løsninger, sier han.

Spakmo har likevel flere spørsmål om oppfølging av veteraner.

– Forsvaret har definert sitt oppfølgingsansvar for soldatene til ett år etter tjenesten. Etter den tid må veteranene på egen hånd manøvrere i et komplisert landskap hos NAV og andre tjenester. Hva har regjeringen tenkt å tilby dem?

I en undersøkelse fra 2003 gikk det frem at bare 27 prosent av offiserene tror at Forsvaret er i stand til å ivareta offiserenes behov for støtte og helsemessige oppfølging etter deltagelse i internasjonale operasjoner.

– Etter det har det blitt verre – nå drives det rovdrift på enkelte personellgrupper. Noen er kun hjemme i seks måneder før de må dra ut igjen. I de seks månedene skal de mentalt sett lande, reetablere seg inn i sin familie og trene for nytt oppdrag, forteller Spakmo.

SIOPS avventer nå revidert statsbudsjett.

– Det er regjeringens neste mulighet til å vise at de tar problemet på alvor. Ut fra hva Forsvarsministeren sier har vi forventninger om at det kommer tiltak for å få oss bort fra den uverdige situasjonen vi fremdeles har, sier Ola Spakmo.