Styrevedtaket onsdag medfører at vikingskipene som i dag er utstilt på Bygdøy skal flyttes til det nye Kulturhistorisk Museum, planlagt i Middelalderparken i Bjørvika. Vedtaket ble fattet med 8 mot 3 stemmer.

Styret slutter seg dermed til anbefalingen fra styret for Kulturhistorisk museum i oktober. De er imidlertid på kollisjonskurs med Riksantikvaren, som har satt i gang en prosess for å få fredet Vikingskiphuset på Bygdøy med innhold.

Riksantikvar Nils Marstein sier til NTB at han tar vedtaket fra universitetsstyret til etterretning.

– Det vil ta lang tid å gå gjennom en fredningsprosess, det er altfor tidlig å si noe om hvordan denne prosessen vil bli. Men en dialog med universitetsledelsen er en naturlig del av denne, sier Marstein.

Omstridt

I sin begrunnelse for fredningen nevner Riksantikvaren at dette er et av de få museer i Norge der den formale sammenhengen mellom arkitektur og innhold er helt klart. Vikingskipshuset er også tegnet av Arnstein Arneberg, en av 1900-tallets betydeligste norske arkitekter, heter det i fredningsforslaget.

– Vikingskipene er blant verdens viktigste kulturminner. Hensikten med å flytte skipene er å gi dem de beste forhold i arbeidet med å bevare dem, sørge for tilstrekkelig sikkerhet og gjøre dem bedre tilgjengelige for publikum, sier rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo.

Dårlig forslag

Ellingsrud mener at Riksantikvarens forslag vil virke mot sin hensikt.

– Dette er en veldig dårlig forslag som jeg håper Riksantikvaren vil gå bort fra. Museet slik det er i dag er alt for trangt til å motta de nesten 500.000 personene som besøker museet hvert år. At det er så trangt, gjør også at sikkerheten blir dårlig fordi de besøkende kommer alt for nær skipene. I tillegg til dette mangler det nesten helt publikumsfasiliteter, sier Ellingsrud til NTB.

Stemte imot

Innen fagmiljøet er det mange som mener at verken skipene eller gravfunnene vil tåle belastningene med pakking og transport.

Tidligere Ap-statsråd Grete Berget var en av tre styremedlemmer som stemte imot forslaget om flytting.

– Ingen kan med sikkerhet si at vikingskipene vil tåle flyttingen. I de utredningene som er blitt foretatt, konkluderes det med at man antar at det vil gå bra. Jeg har valgt å la tvilen komme vikingskipene til gode i denne saken, sier Berget til NTB.

Innen 2015

Flytting vil etter foreløpige planer kunne skje i 2015.

I en pressemelding fra Universitetet i Oslo heter det at den best kvalifiserte ekspertise har blitt konsultert for å vurdere risikomomentene knyttet til flytteprosjektet. Både Det Norske Veritas og Scandpower Risk Management har konkludert med at det er mulig å flytte vikingskipene uten stor fare for alvorlige skader.

Universitetet i Oslo vil flytte vikingskipene fra Vikingskipshuset på Bygdøy til et nytt museum i Bjørvika, men Riksantikvaren vil verne bygget med innhold.