— Dette er realistiske, ansvarlige, sosiale og velfunderte krav, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Jens Stoltenberg.

Han understreker at Ap ikke har mye å gå på i eventuelle budsjettforhandlinger med regjeringspartiene.

Torsdag morgen møtes de parlamentariske lederne for Arbeiderpartiet og de tre regjeringspartiene for å finne ut om det er grunnlag for å innlede budsjettsamtaler.

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ble diskutert på partiets gruppemøte tirsdag kveld.

— Vi har sørget for inndekning på alle poster, sier Aps finanspolitiske talskvinne Hill-Marta Solberg.

Hun legger til at Arbeiderpartiet har lite å gå på i forhandlingene, men at partiet til gjengjeld forsikrer at de ikke vil angripe deler av budsjettet dersom det blir et forlik.

— Blir vi enige, skal vi stå bak hele budsjettet gjennom hele året, sier Solberg.

(NTB)