• Jeg er i tvil om vi er tjent med ventelønnsordningen. Hadde folk heller fått dagpenger, som arbeidsledig, ville de blitt fulgt opp av Aetat og lettere kommet i arbeid igjen.

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (A) sier at han er rystet etter å ha lest Bergens Tidende reportasje i søndagsavisen om de eldre arbeidstakerne som har gått og hevet ventelønn i årevis. De er etter hans skjønn utsatt for en trist og uverdig behandling. Derfor mener han at det er på tide å vurdere om hele ordningen bør avvikles.

— Det første som slår meg er at nedbemanningen i staten har vært korttenkt og altfor hardhendt. En del av disse nedbemanningsprosessene har kort sagt vært lite vellykket. Man har også gått glipp av mye verdifull kompetanse, sier Henriksen.

— Dessuten er det altfor brutalt å skyve folk ut på denne måten. Jeg skjønner veldig godt at de to karene fra Flåm og Lærdal har opplevd alt dette som et sjokk, for det er ikke slik man skal behandle folk som har arbeidet et langt liv i staten, sier stortingsrepresentanten videre.

- Staten burde gå foran

Per Rune Henriksen er Arbeiderpartiets talsmann i arbeidslivsspørsmål og var i høst saksordfører da arbeidsmiljøloven ble behandlet i Stortinget. Han har dessuten arbeidet som LO-sekretær i mange år.

— Det er for øvrig ingen tvil om at staten som arbeidsgiver har vært for dårlig med oppfølging, særlig med tanke på å skaffe nye jobber til folk som ble overtallig. Alle vet at det må ekstra innsats til for at folk over femti skal komme i arbeid igjen. Derfor ble jeg også forundret og ikke så rent lite sjokkert over å lese at de to knapt har opplevd å bli tilbudt nytt arbeid i disse årene. Det er slett ikke sånn det skal være.

— Har de to sogningene dekning for å hevde at statlige bedrifter behandler sine eldre ansatte dårligere enn de private?

— Ja, det tror jeg. Og det er veldig trist, for staten burde gå foran og vise et ekstra ansvar i så måte. For mennesker som gjennom en lang yrkeskarriere hadde all grunn til å stole på at arbeidsplassen var trygg og solid, må det ha kommet som et sjokk plutselig å bli satt utenfor på denne måten.

Trengs «gulrøtter»

— Hvilke tiltak kan du tenke deg å iverksette?

— Jeg vil først og fremst sette mye inn på å få slutt på en så brutal behandling av folk som vi her ser eksempel på. Det er ille at så mange skal få oppleve dårligere livskvalitet og en så uverdig avslutning på yrkeslivet som dette.

Samtidig haster det å få vedtatt generelle ordninger som kommer eldre arbeidstakere til gode. Da trengs det «gulrøtter» som er interessante for arbeidsgiverne. I dag har vi riktignok en ordning med redusert arbeidsgiveravgift for folk over 62. Den har dessverre vist seg å ha liten effekt, men koster staten 800 mill. kroner i året. Derfor trengs det mer effektive tiltak. Gjennom «Inkluderende Arbeidsliv» (IA-avtalen) bør det være håp om å oppnå en bedre seniorpolitikk enn vi har i dag, sier Per Rune Henriksen.