OLAV GARVIK

Høyrelederen vrir seg som en makk når Bergens Tidende ønsker å høre hva hun mener om striden som er oppstått i Oslo rundt den ene av bispekandidatene — Ole Chr. Kvarme. Både ordfører Per Ditlev-Simonsen og lokallagets leder Heidi Larssen har advart regjeringen mot å utnevne Kvarme.

— Dette ønsker jeg ikke å kommentere, fordi regjeringen skal ta den endelige beslutningen i statsråd. Men jeg er kritisk til politisering av bispeutnevnelser.

— Hvorfor holder du ikke da så sentrale partifeller litt mer i ørene?

— Dette får vi heller ta innenfor partiorganisasjonen, ikke i mediene. Det er i og for seg greit at våre folk sier fra hva Kirken bør stå for. Vi kan ikke drive meningsterror, for det ville være meningsløst.

Ørefik til biskopene

— Er ikke hele prosessen ved bispeutnevnelser helt avleggs, ja. rett og slett antikvert?

— Ja, det er mye i det, men den er en konsekvens av statskirkeordningen. Jeg ønsker selv å gjøre slutt på denne ordningen. Men det er delte oppfatninger i Høyre. Flertallet er nok enig med meg, men det går godt an å argumentere for å beholde dagens ordning, sier Solberg som selv er medlem av statskirken.

Hun benytter samtidig anledningen til å gi en ørefik til de ærverdige biskoper:

— Jeg har ofte undret meg over at disse Kirkens menn så frimodig stiger frem med bestemte meninger i rent politiske spørsmål. Det skjedde for eksempel da de advarte mot å bygge gasskraftverk. Hvilken autoritet påberoper de seg i slike saker!

Spiller på misnøye

Erna Solberg vil i tiden fremover gruble mye på hvordan hun skal makte å snu den dårlige trenden på meningsmålingene, for de går ikke akkurat regjeringspartienes vei:

— Jeg skulle gjerne hatt 10 prosentpoeng opp for Høyre!

Men problemet både for oss og de to andre regjeringspartiene er at opposisjonen stadig gir oss små nålestikk. De spiller på misnøye, uten at de selv har svarene.

— Folk er jo ikke dumme. De fleste har det godt, opplever rekordlav rente og stabile priser - og likevel er regjeringen alt annet enn populær?

Erna Solberg prøver å finne en bedre sittestilling før hun svarer:

— Det er sjelden man opplever at gladhistorier blir honorert. Det er misnøyen som får mest oppmerksomhet i mediene. Folk skal være klar over at hvis Stoltenberg & Co. overtar, vil de ødelegge alt det vi har oppnådd på det økonomiske området. De vil øke skattene og saldere budsjettene med våre fremtidige skattelettelser.

Husk at det er ingen naturlov at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i, advarer hun.

- Vi flørter ikke...

— Du er kanskje blitt mindre skeptisk til Carl I. Hagen?

— Frp skal ha ros for budsjettforliket, og særlig hvis det blir stående. Jeg anerkjenner partiet som en del av den ikke-sosialistiske sfære. Men vi flørter som kjent ikke med andre når vi selv sitter i regjering, sier hun.