Svarstad Haugland sier til VG at hun håper flertallet på Stortinget vil si ja til et forslag fra regjeringen om å forby spilleautomater i kjøpesentre og andre forretninger. Tidligere er et tilsvarende forslag nedstemt i Stortinget.

Kulturministeren ser flere fordeler ved spillehaller. Blant annet tror hun unger og eldre med dårlig råd i mindre grad vil benytte seg av automatene. Hun tror også at en strengere regulering vil hindre kommersielle aktører i å stikke av med penger som i utgangspunktet er ment for veldedige formål.

Svarstad Haugland understreker at hun ennå ikke har drøftet lovendringen med kollegene i regjeringen.

(NTB)