Frp mener morsmålsundervisningen bidrar til at elever med innvandrerbakgrunn sliter i skolen. En undersøkelse som ble gjengitt i NRK mandag viser at elever med minoritetsbakgrunn ligger to år bak elever med norske foreldre.

– Dette er alarmerende. Det viktigste i skolen er at elevene blir gode i norsk, at de kan lese og forstå det de leser. Morsmålsundervisningen i skolen gjør det vanskeligere for minoritetselevene all den tid de må forholde seg til to språk, sier Frps Jon Jæger Gåsvatn, som sitter i Stortingets utdanningskomité.

Han mener morsmålsundervisningen må ut av skolen, og at ressursene i stedet bør brukes til å styrke lese— og skriveopplæringen i norsk.

– Det elementære i skolen er at man behersker og forstår norsk. Gjør man ikke det vil dette forplante seg til de andre basisfagene. Manglende kunnskap i norsk kombinert med bråk, uro og læringsstyrke vil gjøre minoritetselever til skoletapere, sier han.