Lakseparasitten har stått imot flere mislykkede utrydningsforsøk, blant annet med rotenon som tar knekken på vertsfisken, parasitten og mye annet liv i elva. Men forsøk med aluminium for å ta knekken på lusene har vist seg vellykket.

— Vi har gjort forsøk med aluminiumssalt i lave doser der det går gyroinfisert laks. På få dager har vi tatt livet av gyro, mens laksen har overlevd, sier Espen Lydersen i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), til Aftenposten.

To til seks dager tar det ifølge forskerne å utrydde parasitten ved hjelp av aluminiumsulfat. Det første vassdraget som skal behandles med aluminiumsulfat, er Batnfjordselva nord for Molde.

Blir vassdraget kvitt parasitten, vil aluminium mest sannsynlig erstatte rotenon for å få lakselusen Gyrodactylus salaris bort fra norske lakseelver.