— De 30 milliardene som den borgerlige regjeringen har bevilget i skattelette, kan brukes til å finansiere kostnadene. Det vil være vel anvendte penger, sier Hanssen til Bergens Tidendes nettutgave.

Nei til konkurranse

Hanssen sier også et klart nei til å konkurranseutsette eldreomsorgen.

— Erfaringene fra de forsøk som er gjort i enkelte kommuner, viser at konkurranseutsetting ikke er veien å gå for å forbedre tjenestene.

Denne helgen deltar Hanssen på årsmøtet til Arbeiderpartiet i Bergen. På møtet sa Hanssen at kommunene ikke bør sette i verk nye reformer i tiden fremover.

— I stedet må vi fullføre de reformene vi allerede har begynt på, sa den tidligere landbruksministeren.

- Ansette flere

Han pekte spesielt på eldereformen.

— Nå kan vi ikke tyne de ansatte i eldresektoren mer. Vi må ansette flere for å bedre kvaliteten på omsorgen, sa Hanssen.