Forslaget ble fremmet i Stortinget fredag. Det vil bli komitebehandlet før det kommer til behandling i Odelstinget.

I 2004 stemte Frp for å beholde paragrafen under den forutsetningen at den forble en «sovende paragraf». Frp deltok i flertallet sammen med de daværende regjeringspartier, H, V og KrF, for å vise samarbeidsvilje overfor KrF.

I forslaget skriver forslagsstillerne, Carl I. Hagen og Siv Jensen, at situasjonen har endret seg siden den gang, og viser blant annet til debatten om Muhammed-karikaturene og krav om å gjenoppvekke blasfemiparagrafen.

Ifølge Jensen og Hagen står valget mellom å vekke paragrafen til live, og risikere at ytringsfriheten igjen settes under press, eller å stede paragrafen til hvile og ta et ekstra grep om ytringsfriheten.

– Det påligger derfor Norge, som en liberal og demokratisk rettsstat, å fremheve retten til frie ytringer mer enn retten til å slippe kritikk av en religion, heter det blant annet i begrunnelsen for forslaget.

Falch, Knut