Den første høringen om Kvalitetsutvalgets utredning ble holdt i Kristiansand i går.

Statsråd Kristin Clemet var til stede, og hun sier til Bergens Tidende at hun er fornøyd med utvalgets rapport. Fjerning av ordningen med spesialundervisning er noe av det hun er mest usikker på.

— Jeg kan ikke svare på om jeg støtter dette. Jeg vil ta hensyn til høringsrunden før jeg bestemmer meg. Regjeringen har ikke tatt stilling til noe, sier Clemet til BT.

Det skal gjennomføres fem høringer, blant annet i Bergen 30. september.

Papirflytting

— Det er et stort byråkrati bak hver spesialelev, påpeker Clemet, som også mener at problemelever ofte får feil tilbud.

Skoledirektør i Oslo, Astrid Søgnen, opprinnelig fra Sande i Sunnfjord, har ledet Kvalitetsutredningen.

— Er det ikke litt drastisk å kutte spesialundervisning for seks milliarder kroner, Søgnen?

— Vi baserer forslaget vårt på moderne internasjonal forskning som viser at spesialundervisning etter enkeltvedtak ikke betyr så mye for elevers læringsutbytte, sier Søgnen. Hun viser også til det omfattende utredningsarbeidet som knyttes til hver spesialelev.

Tilpasset opplæring

— Alle blir utredet. Vi ser også at i noen kommuner er det nesten ingen som får spesialundervisning, mens i andre kommuner er det nesten 20 prosent. Mange elever får opplæring i grupper på to og tre, eller alene. Foreldrene stiller spørsmål ved ordningen. Samlet tar vi dette som et signal på at det ikke nødvendigvis er helt rasjonelle begrunnelser for spesialundervisning, sier utvalgslederen.

— Dette gjorde at vi sa «ok, det kan synes som vi må gjøre noe helt annet», sier hun.

— Vi må ikke miste ressursene. Forslaget vårt er å forsterke regelen om tilpasset opplæring, og ta bort retten til spesialundervisning.

Heldagsskole til to-tre mrd.

— Du er ikke redd for at dette skal oppfattes som at dere tar fra en svak gruppe?

— Vi er veldig spent på mottakelsen. Men jeg har ikke opplevd at vi er tolket dit hen, sier Søgnen.

Det eneste i reformen som skal koste penger, er utvidelsen av småskolen. Skolefritidsordningen og skolen skal nærme seg hverandre, det skal skapes en heldagsskole. Begrunnelsen er faglig nødvendighet. Løftet vil koste to-tre milliarder.

Søgnen mener rapporten legger opp til kvalitet og innhold i skolen, heller enn total omlegging av strukturen.