Fra Hedmark og nordover til Finnmark kan det felles bjørn fra kommende mandag, men ennå er det ikke kjent hvor stor kvoten blir. Den legger Direktoratet for naturforvaltning først fram torsdag. I fjor ble fellingskvoten i lisensjakten satt til 14 individer.

Nå sier rovdyrpolitikere landet rundt at de ønsker høyere kvoter. Det begrunnes med vekst i bestanden. Samlet kommer ønskene inn på 25 bjørner, skriver Nationen.

Rådgiver Knut Morten Vangen Direktoratet for naturforvaltning kan ikke love at ønskene blir oppfylt.

— Vi ser på bestandsutvikling, men også på skadesituasjonen i de aktuelle områdene, sier han.

Rovviltnemnda i Hedmark ber om å få hevet kvoten fra to i fjor til ti dyr i år, Trøndelag og Møre og Romsdal ber om fem dyr, Nordland vil felle en bjørn og Troms og Finnmark vil ha fem lisenser på bjørn.

Uansett fellingstall er jakten mindre farlig for bjørnen. I 2006 og 2007 ble det gitt lisens for til sammen 21 bjørner i Norge. Fire ble felt.

Binne med unger er fortsatt fredet vilt under lisensjakten.

Bør vi felle bjørn i Norge? Si din mening i feltet under!

Scanpix